گره دورنگ

از دانشنامه فرش
پرش به: ناوبری، جستجو

گره دورنگ edorang-

گرهی كه با استفاده از خامه هايی با رنگ های متفاوت در يك خانه جدول زده می شود. اين گره در قالی هايی با رج شمار بالا و ظريف به کار می رود. از اين گره هنگامی استفاده می شود که يکی از خانه های جدول قالی، که يک گره را تشکيل می دهد، در مرز دو نگاره با رنگ های متفاوت قرار گيرد.