گل برف (گلایر)

از دانشنامه فرش
پرش به: ناوبری، جستجو

گل برف (گلایر) -ebarf (galāyer

این گیاه، معمولاً، در باغچه كاشته می شود و در بهار گل می دهد. برگ آن دارای رنگ است و رنگ آن، خاصه در رنگرزی پشم، به كار می رود. از برگ آن، اگر در بهار چیده شده باشد، رنگ زرد متمایل به سبز و اگر در پاییز جمع آوری شده باشد رنگ طلایی حاصل می شود. طرز گرفتن رنگ از این گیاه چنین است كه مقداری از برگ آن را خرد كرده و یك شب در آب ولرم می خیسانند و روز بعد به مدت یك ساعت می جوشانند و محلول را پس از صاف كردن مصرف می كنند.